Tämän vuoden JomaVastuussa hyväntekeväisyyskohteena on Pohjois-Karjalan Keskussairaalan diabetespoliklinikka. PKKS:n diabetespoliklinikan toimintaan kuuluu niin lääkärin vastaanotot, kuin myös diabeteshoitajien vastaanotot. Osasto 2K on erikoistunut diabeteksen hoitoon.

Suomessa noin 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta. Heistä noin 50 000 sairastaa 1 tyypin diabetesta ja noin 300 000 tyypin 2 diabetesta. Lisäksi arvioiden mukaan Suomessa arvioidaan olevan 150 000 diagnosoimatonta tyypin 2 diabeetikkoa.

Uusien diabetesdiagnoosien määrä on noin 25 000 vuodessa, joista lasten ja nuorten osuus on noin 500-600.

– PKKS:n diabetespoliklinikalla on jatkuvassa seurannassa hieman alle 300 insuliinihoitoista diabeetikkoa, heistä noin sadalla on käytössä insuliinipumppuhoito. Aikuistyypin (DM II) diabeetikot hoidetaan pääsääntöisesti terveyskeskuksissa. Raskaana olevat diabeetikot kuuluvat myös PKKS:n seurantaan. Poliklinikalla työskentelee kaksi diabeteshoitajaa, sekä diabeteslääkäri neljänä päivänä viikossa. Poliklinikka vastaa myös alueellisista diabeteskoulutuksista, joita pidetään useita vuodessa eri kohderyhmille, kommentoi diabeteslääkäri Anu Kareinen.

JomaVastuun tavoitteena hankkia uusia verensokerin mittauslaitteistoja

FreeStyle Libre- järjestelmä edustaa aivan uutta teknologiaa diabeteksen omaseurannassa. FreeStyle Libre-sensori (eli “tunnistin”) asennetaan olkavarteen ja diabeetikko voi mitata lukulaitteella kudoksesta mitatun sokeritason pyyhkäisyllä. Mittaus onnistuu vaatteiden läpi eikä sormenpäästä otettua verinäytettä tarvita. Systeemiin kuuluu siis erillinen mittari/lukulaite sekä sensori. Olkavarteen ihonalaiskudokseen asennettu sensori vaihdetaan 14 päivän välein.

– Laitteella mitataan verensokeria “verettömästi”. Insuliinihoitoisen diabeetikon pitää mitata verensokeriaan omahoidon ohjaamiseksi useita kertoja päivässä ja monesti oman verensokeriseurannan vaivalloisuus koetaan syyksi sille, ettei hyvää verensokeritasapainoa saavuteta.

Uusia laitteita ei ole vielä poliklinikalla yhtään, koska laite on aivan uusi markkinoilla. Alueellisesti ja valtakunnallisesti on valmistumassa kriteeristö, jonka pohjalta diabeetikolle voidaan tätä seurantajärjestelmää harkita käyttökokeiluun.

JomaVastuu sunnuntaina 29.5.2016 klo. 17.00 Mehtimäen Pesäpallostadionilla.

Seuraavat maakunnan yritykset tarjoavat otteluun vapaan sisäänpääsyn. Jokainen katsoja kasvattaa hyväntekeväisyyslahjoituksen määrää!

Tapahtumassa mukana Mikon Pomppulinnat, joten myös perheen pienemmille löytyy tekemistä!

JomaVastuu_yritykset_web


Palaa takaisin