HYVINVOINTIPALVELUT

Huippu-urheilu ja työelämä kohtaavat monessa kohtaa, mutta olennaisin yhtäläisyys on tuloksen tavoittelu. Mutta mistä syntyy tulos?

Hyvin usein tulos on yksinkertaisen loogisen ketjun tulos; tehdään tuloksen kannalta myönteisiä asioita pitkäjänteisesti. Elämme kuitenkin hektisessä maailmassa, jota on välillä vaikea tunnistaa yksinkertaiseksi, loogiseksi tai myönteiseksi. Yhteiskunnan kriisit ja talouspaineet ohjaavat katseet herkästi viivan alle ja todellisuus lukujen takana meinaa hämärtyä.

Tulos syntyy ihmisestä.

Tulos syntyy ihmisestä, joka voi pääasiallisesti hyvin.

Myönteisyys, innostus ja oppimisen halu ovat tuloksen teon keskeisimmät raaka-aineet. Elämme ajassa, jossa työssä käyminen on etuoikeus. Työn määrä ei ole vähentynyt, se on vaan kasautunut yhä kapeammille hartioille. Työmarkkinoilla yksilöltä vaaditaan yhä enemmän sopeutumista, psyykkistä ja fyysistä jaksamista sekä jatkuvaa osaamisen täydentämistä. Vaatimukset ovat kovat, samoin paine myöntää, että tuloksen teon keskeisimmät raaka-aineet meinaavat haihtua suorittamiseen ja selviytymiseen.

Tulos syntyy ihmisestä, jonka ensimmäinen ajatus aamuherätyksen jälkeen ei ole ”kunhan tästä päivästä selviän”. Ja voimavaroja pitäisi olla työpäivän jälkeenkin.

Voisimmeko me olla tukemassa henkilöstönne hyvinvointia ja ohjaamassa kohti työkykyä tukevia valintoja? Palveluissamme painotamme positiivisuutta, pitkäjänteisyyttä, hiljalleen syntyviä pysyviä muutoksia – tuloksen reseptiä.

Mikä Joma-AXON?

Joma-AXON on ainutlaatuinen liikunta-alan osaamisen yhdistelmä, jossa yhdistyy Joensuun Mailan osaaminen ja tietämys huippu-urheilusta sekä tapahtumien järjestämisestä sekä AXONLIFE Oy:n ammattitaito ja kokemus työhyvinvointipalveluiden tuottamisesta ja toteutuksesta. Palveluissamme pyrimme jatkuvuuteen ja aitoon muutokseen; parhaimmillaan voimme olla yrityksellenne pysyvä tukiosasto, joka oppii tuntemaan henkilöstönne tarpeet ja toiveet, ja näin yrityksenne työhyvinvointitoiminnot hoituvat kauttamme, joka vähentää esimiestenne kuormaa ja auttaa kohdentamaan toiminnot tehokkaasti. Pidempi kestoisten projektien lisäksi kauttamme järjestyvät myös yksittäiset hyvinvointipäivät ja liikuntatapahtumat.

Esimerkkejä palvelutarjonnastamme:

  • Yrityksen toiveiden mukaisesti räätälöidyt projektit | Esimerkki
  • Hyvinvointi-iltapäivät | Esimerkki 
  • Liikuntatapahtumat | Esimerkki
  • Kartoitukset
    • Kehonikä, kehonkoostumus
  • Luennot (erikseen tai yhdistettynä em. kokonaisuuksiin)
    • Työyhteisötaidot, yksilön motivointi, hyvinvointia tukevat elintavat

www.axonlife.fi

Yhteystiedot

Pekka Sorsa
pekka.sorsa@axonlife.fi
045 326 5522

Petri Pennanen
petri.pennanen@joensuunmaila.fi
050 344 5112